Havenfusie inspireert regio

Zeeuws Klassiek januari-juni 2019 28 november 2018

author:

Havenfusie inspireert regio

Wij spraken de bestuurders Jan Lagasse en Daan Schalck

In december 2017 fuseerden de haven­bedrijven Zeeland Seaports en het Havenbedrijf Gent tot North Sea Port. Daarmee vormen de havens van ­Vlissingen, Borsele, Terneuzen en Gent één groot havenbedrijf. De nieuwe internationale samenwerking staat voor groei en ontwikkeling van de grensoverschrijdende regio. Wij spraken de bestuurders Jan Lagasse en Daan Schalck.

Opmerkelijk is dat beide bestuurders Belg zijn. Jan Lagasse was CEO van Zeeland Seaports. Daan Schalck van het Havenbedrijf Gent. Vanaf 2017 spraken zij uitvoerig met elkaar over de mogelijke fusie. Dat gebeurde niet alleen op kantoor, maar ook tijdens informele bijeenkomsten, zoals lunches, diners en theaterbezoek. Het blijkt dat zij elkaar ook hebben gevonden in de klassieke muziek.

Daan Schalck is liefhebber van klassieke muziek.

Hij woont in Gent en bezoekt regelmatig concerten. Hij is voorzitter van Collegium Vocale Gent dat onder artistieke leiding van Philippe Herreweghe staat. Al voor de fusie werd muziekcultuur ­gebruikt als een element om midden in de maatschappij te staan, door bijvoorbeeld het Gent Festival van Vlaanderen te sponsoren.

De dochters van Jan Lagasse zijn doorgegaan in de klassieke muziek. Zijn dochter Alix Lagasse bestormt op dit moment als violiste de internationale concertpodia. Hij leerde veel van zijn dochters en gaat veel naar concerten. Ook Lagasse concentreerde sponsoring tot een paar grotere ­bestaande activiteiten die het woon- en leefklimaat blijvend ondersteunen, zoals het Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen. Muziek is volgens Lagasse het best te vertalen naar een ­bedrijfsorganisatie. Een orkest is een verzameling van fantastische individuen, die samen onder leiding van een dirigent tot bijzondere prestaties kunnen komen die bij elkaar meer zijn dan elk afzonderlijk.  Bij een bedrijf als een haven is dat net zo.

Lagasse en Schalck hadden dezelfde uitgangspunten en doelstellingen bij het sponsorbeleid. Bij de fusie­onderhandelingen vonden ze elkaar daarin snel. Als sponsor krijgt het havenbedrijf kaartjes voor concerten. Deze zijn voor relaties van North Sea Port en voor werknemers. Schalck valt het op dat men voor en na het concert anders met elkaar praat door de gezamenlijke ervaring die wordt gedeeld. Men is verbonden door de muziek.

Het is onze doelstelling om iets te doen voor de maatschappij.

“Maar” vult Schalck aan, “de muziek doet ook iets terug voor ons. Muziek verrijkt ons niet alleen als mens, maar ook als onderneming en doet ons op een andere manier kijken. Een orkest is ook een team. Iets terugdoen komt van beide kanten, de musici geven ons zoveel terug.” Sponsoring gebeurt dus met een duidelijke visie: relatiebeheer, concertbezoek werk­nemers en concerten mogelijk maken. Daar komt een schitterende culturele muzikale ervaring voor terug.

Dirigent Ivan Meylemans, ook een zuiderbuur, geeft workshops aan bedrijven over hoe een organisatie werkt en bestuurd kan worden. De heren kennen hem wel, maar deze workshop is nog niet gevolgd. Wel waren er bedrijfsbezoeken bij culturele gezelschappen, waar de werknemers leerden dat achter een muziekvoorstelling ook een hele organisatie schuil gaat en net zo’n organisatie vergt als een haven. In een teambuildingworkshop zijn instrumenten gemaakt met materialen uit de eigen omgeving waarmee ter afsluiting een zangeres werd begeleid.

Dat was een feest, stimuleerde de creativiteit en verstevigde de onderlinge band tussen de werk­nemers. Het werkt sterk drempelverlagend en mensen leren vanuit andere invalshoeken te kijken. Ondernemingen van vandaag hebben dat nodig.

Was de gezamenlijke passie een succesfactor bij de fusie?

Voordat de formele besprekingen begonnen, hebben Lagasse en Schalck verkennende gesprekken met elkaar gevoerd in Brugge. Na het diner luisterden zij eens samen met hun partners naar de negende symfonie van Bruckner in de concert­zaal. Schalck vertelt dat je elkaar op die manier anders leert kennen, dan louter zakelijk. Bij onderhandelingen zijn de harde feiten belangrijk, maar ook de context. Bij hen heeft de muziek in de context een relatief belangrijke rol gespeeld. Concertbezoek schept een band. Zonder context worden onderhandelingen moeilijk en is de kans groter dat deze niet slagen.

Is de wijze van sponsoring een voorbeeld voor anderen?

De beide heren vinden van wel. De wijze van sponsoring heeft het positieve effect dat sponsorgeld heel gericht wordt besteed in de regio. Het Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen ligt voor North Sea Port precies in het midden van het werkgebied en zorgt voor een verbindende factor. De haven kan zich er ook mee profileren. Dit is conceptuele sponsoring. Het advies is goed na te denken over sponsoring en hier een duidelijke visie aan ten grondslag te leggen.

De beide havens vormen nu een groot grensoverschrijdend knooppunt. Een havenbedrijf is een knooppunt van vele spelers. Een concert is dat ook. Diverse andere spelers beginnen nu spontaan te bewegen. Dat zijn is niet alleen het bedrijfsleven of overheid, maar ook cultuur, arbeidsmarkt en onderwijs. Zij verleggen ook hun knooppunt. Dat is het inspirerende van deze fusie volgens Schalck. Er is nu een begin van samenwerking tussen het Gent Festival van Vlaanderen en het Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen. Schalck en Lagasse leggen daarbij de contacten. De Universiteit Gent en Hogeschool Zeeland kijken nu anders tegen elkaar aan met de havenfusie als voorbeeld. De fusie beïnvloedt de arbeidsmarkt positief.

De fusie heeft dus niet alleen positief effect op bedrijven, maar werkt inspirerend voor de hele regio. Klassieke muziek als context om een hele regio met elkaar te integreren en elkaar te inspireren. De regio kan veel leren van North Sea Port en van de heren Lagasse en Schalck in het bijzonder. De klassieke muziek in de regio floreert er door.

Deel dit bericht:
LinkedIn
Share
Instagram