CULTURELE PARTNERS

Bent u een Culturele partner klik hier voor de interne informatie

Zeeuws Cultuur Agenda is een initiatief  is een uitgave van een samenwerking van participerende ­gezelschappen, festivals, musea en podia in ­Zeeland rond het thema cultuur. Zie hieronder de lijst van partners.

 

OOK PARTNER WORDEN VAN DE ZEEUWSE CULTUUR AGENDA? | klik hier

 

THEATER EN PODIA

 

FESTIVALS

 

KLASSIEKE MUZIEK

BEELDENDE KUNST

 

MUSEACOLOFON

 

Hoofdredactie:

Rob Bakker.


Redactie:

Wietske Lelie, Cisca van Dijk, Alwin Baart, Masha van Vliet, Claudia Urru, Nellie Oosthoek.


Ontwerp en vormgeving:

Magazine:Het Magazine wordt vormgegeven door DMARC (en dan linken naar www.dmarc.nl) en uitgegeven door Quaeris Media te Goes (link naar www.quaerismedia.nl)

Website: De website wordt vormgegeven doro Marcel Urgert, Reclamebureau La Dolce Vita Marketing & Vormgeving, Middelburg.


 

Fotografie:

In het colofon worden fotografen genoemd. De redactie gaat ervan uit dat aanleverende culturele instellingen toestemming hebben voor publicatie.


Redactie-adres:

Postbus 487, 4330 AL Middelburg
E:redactie.zeeuwsecultuuragenda@gmail.com


Verspreiding:

De Zeeuwse Cultuur Agenda  wordt door culturele partners in een aantal gevallen toegezonden aan hun donateurs of vrienden. Verder wordt het tijdschrift als meeneemexemplaar verspreid op plaatsen in de provincie waar liefhebbers van klassieke muziek komen zoals: theaters en podia, wijkgebouwen, gemeentehuizen, provinciehuis, huisartsen- en fysiotherapeutenpraktijken, boekwinkels, platenzaken, lifestyle winkels, notarissen e.d. Als de Magazines op een locatie niet meer voorradig zijn of wanneer u een nieuwe locatie kent waar vraag is naar het Magazine, dan kunt u dit mailen naar: redactie.zeeuwsecultuuragenda@gmail.com


Oplage:

10.000
ISSN: 2589-8531


Huisstijl:

Geïnspireerd door ‘LAND IN ZEE MERKSTIJL’ van Das Buro en Evenhuis & Van Broekhoven, Provincie Zeeland, NV Economische Impuls en VVV Zeeland.


Disclaimer:

Van al het gebruikte beeldmateriaal in de Zeeuwse Cultuur Agenda is met alle mogelijke zorgvuldigheid getracht bron of rechthebbende te achterhalen. De aard van het gebruikte beeldmateriaal brengt evenwel met zich mee, dat in sommige gevallen rechthebbenden in ­redelijkheid niet kunnen worden achter­haald. Indien enig (rechts)persoon meent recht te kunnen doen gelden op de content van onderhavige publicatie, gelieve zich in verbinding te stellen met de redactie.


Copyright 2019:

Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdredactie.

LinkedIn
Share
Instagram